21/05 - 24/05: Week van de ouders

De voorbije week organiseerde de Werkgroep Positief Schoolklimaat in samenwerking met het schoolteam een Week van de ouders. Elke ochtend tussen 8u00 en 8u25 was er een activiteit.

Op dinsdag (want maandag was de school gesloten) begonnen we met een koffiemoment. Op woensdag leerden we het themalied "Ge zijt wie ge zijt" kennen. Op donderdag namen we enquêtes af over de ouderwerking en op vrijdag organiseerden we een vrolijke stoet van het kerkplein tot aan de school.

De week werd vrijdagmiddag afgesloten met een gezamenlijk spelletjesmoment voor alle leerlingen en hun ouders op verschillende locaties van de school.

Onverwacht ontvingen we deze maand onze eigen "Pluim van de ouders". Een bedanking vanwege de school aan de vele ouders die een bijdrage leveren.

Enkele foto's van onze activiteiten zijn terug te vinden in het album.Speciaal nog even een woord van dank aan de ouders die voor en achter de schermen meegeholpen hebben om deze week mogelijk te maken.

1 opmerking: