Onze leden

De kern - ouderraad@bsvm.be
Koen Bouché (voorzitter)
Nicolas Volckaert (ondervoorzitter)
Tineke De Grave (past voorzitter)
Cedric Mortier (secretaris)
Virginie Rokegem (materiaalmeester)
Bart D'haenens (penningmeester)

Ouders in de schoolraad
Voorzitter schoolraad (zonder stemrecht)
- Nicolas Volckaert
Verkozenen door de ouders in de schoolraad
- Tineke De Grave
- Karen Delcour
- Bart D'haenens

Werkgroepen
Werkgroep Loopcross - Virginie Rokegem
Werkgroep GRAS - Tijl De Bie
Werkgroep Verkeersveiligheid - Nele De Sender
Werkgroep Verkoop - Tineke De Grave
Werkgroep Eetfestijn - Karen Delcour
Werkgroep Nieuwjaarsfuif - Virginie Rokegem
Werkgroep Digitalisatie - Stel je kandidaat als trekker voor deze werkgroep
Werkgroep Schoolfeest - Stel je kandidaat als trekker voor deze werkgroep

Leden van de ouderraad
Ouders die regelmatig naar één van onze ouderraad komen worden gezien als lid van de ouderraad. Een deel van hen is actief op onze besloten Facebook-groep "Ouderraad basisschool Visitatie Mariakerke"


Geïnteresseerden in de ouderraad
Heb je interesse in de ouderraad, word dan lid van onze besloten Facebook groep of geef je e-mailadres door en we voegen je toe aan onze e-mail distributielijst.

Vrijwillige bijdrage aan onze werking
Wil je een vrijwillige bijdrage storten om onze werking te steunen? Schrijf dan een bedrag over op het rekeningnummer BE56 8904 3402 2588 op naam van Oudervereniging Basisschool Visitatie, Elfnovemberstraat 27, 9030 Mariakerke met vermelding van BIJDRAGE OUDERRAAD KIND + KLAS.