Onze werking
Als ouderraad proberen we ouders en sympathisanten op verschillende manieren te betrekken bij de school. Dit doen we door ouders te informeren, ontmoetingen mogelijk te maken, de school te ondersteunen en te participeren via de schoolraad.
We organiseren ons daarom met:
 • een vaste kern
  die de algemene coördinatie voorziet inzake publiciteit, planning, financiën en de contacten met het schoolteam.
 • vertegenwoordigers in de schoolraad
  die de ouders officieel vertegenwoordigen op de drie vergaderingen van de schoolraad.
 • werkgroepen
  voor de realisatie van onze verschillende evenementen en projecten.
  Volgende werkgroepen zijn actief.
 • helpende handen
  die op het moment van de evenementen zelf een handje willen toesteken en er samen met de werkgroep voor wil zorgen dat alles vlot verloopt.
Om dit alles te ondersteunen gebruiken we sinds het schooljaar 2015-2016 de besloten Facebook-groep: Ouderraad basisschool Visitatie Mariakerke