08/05/2014 - Algemene vergadering 3

Alle geïnteresseerde ouders worden uitgenodigd voor de derde algemene vergadering op 08/05/2014 om 20u00 in de eetzaal van de school. Wie agendapunten wil aanbrengen doet dit liefst op voorhand via ouderraad@basisschoolvisitatie.be.

08/04/2014 - Naschoolse activiteiten in de kijker

Celia en Caroline contacteerden enkele organisaties en diensten en brachten informatie bij elkaar over mogelijke naschoolse activiteiten in en rond Gent/Mariakerke. Deze informatie stellen we graag aan de ouders ter beschikking. Dit is het eerste resultaat van de nieuwe werkgroep Naschoolse activiteiten. We bedanken alvast Celia en Caroline voor de eerste stap.